форуму
«Россия жана түрк дүйнөсү: Россия жана Кыргызстандын жаштарынын көз карашы»
Видео
Смотрите репортаж по итогам форума
Бул иш-чара:
26-28-апрель 2019
Уюштуруучу
Турция менен илимий жана маданий байланыш аттуу Санк-Петербургдук коом» автономдук коммерциялык эмес уюму
Проект президенттик гранттарды камсыз кылуу менен Россия Федерациясынын президентинин жарандык коомду өнүктүрүү проектиси колдонулган жана ишке ашкан.
Өнөктөштөр
Өткөрүү орду
Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети (Бишкек)
Форум эки өлкөгө теӊ жакын болгон Россия жана Кыргыз Республикасы менен биргеликте «түрк дүйнөсүн» биргеликте таанып билүү менен бирге эксперттик байланыштарды бекемдөөгө багытталган (Россия Федерациясы 10 миллиндон ашкан түрк тилинде суйлөгөн калкы бар 7 субъекти өзунө камтыйт, түркология боюнча өнүккөн билимге ээлик кылат, жылына 3,5 миллионго чейин түрк тилинде сүйлөгөн анын ичинде Кыргызстандан да мигранттарды кабыл алат).
Форум түрк элдеринин тилин, маданиятын, тарыхын жана этнографиясын биргеликте таанып билүү боюнча 35 жашка чейин эки өлкөдөн чыккан студентердин, аспиранттардын, жаш илимпоздордун аракеттерин бириктирүүнү максат кылат.

Форумдун программасы

1
Биринчи күн
Россия жана кыргыз эксперт-түркологдорунун жана чыгыш таанычууларынын «тегерек столдору» жана мастер-класстары. Сунушталган темалардын арасында: «Байыркы түрк эстеликтери: тарыхы жана уламыштары», «Байыркы түрк эпостору: изилдөөнүн көйгөйлөрү», «Азыркы Россиянын түрк эли», «Россиянын түркологдору жана алардын түркологияны таанып билүүдөгү салымдары», «Академик Кононов жана анын түркологиядагы мурасы», «Орус аскер чыгыш таанычу-түркологдор (XIXк.- XXк.башы)»., «Булактардан, археологиялык жана күүлөрдүн изилдөө орус, түрк элдеринин жана чектеш аймактардын».
2
Экинчи күн
«Проектилердин конвейери», студенттер жана жаш илимпоздор аралашкан тайпаларда өз алдынча иштеп эки өлкөнүн гуманитардык жана билим шериктештик чөйрөсүндө өзүлөрүнүн проектилерин даярдап жана эл алдында көрсөтө алышат. Жаш түркологдордун эӊ алдыӊкы проектилерин ишке ашыруу боюнча проектини уюштуруучулардан, проектинин өнөктөштөрүнөн ар тараптуу колдоого ээ болушат.
3
Үчүнчү күн
Проектин презентацияларын жыйынтыктоо боюнча форумдун үч алдыӊкы командасын сыйлоо.
Форумдун аянтчасында Россиянын алдыӊкы архивдеринин материалдарынан түзүлгөн россиялык туркологиянын тарыхын жана салттарынын көргөзмөсү жана азыркы мезгилдеги туркология чөйрөсүндөгү илимий басылмалардын презентациялары өткөрүлөт. Экспонациялуучу объектилердин катарында проектинин негизинде атайын иштелип чыккан Россия империясынын жана Россия федерациясынын аймагында жашаган түрк элдеринин интерактивдүү карталары, Евразиянын түркологдорунун портреттик галереясы.
Сайтта арыздарды берүүнүн акыркы күнү -2019-жылдын 22-марты
Учуу, такта жана катышуучуларынын түнөгөн, сынактык тандап алуудан өткөн Уюштуруучулардын эсебинен жүзөгө ашырылат.
Уюштуруу комитети
Александр Антонович
Колесников
тарых илиминин доктору, профессор СПМУ
(Санкт-Петербург)
Төрага
Гульмира Дженишевна
Джунушалиева
тарых илимини доктору, профессор КРСУ
(Бишкек)
Төраганын орун басары
Ефим
Анатольевич
Резван
тарых илимини доктору, профессор илимий иштер боюнча директордун орун басары РИА АЭМ
(Санкт-Петербург)
Ирина
Николаевна
Новикова
тарых илиминин доктору, профессор, эларалык байланыштар факультенин деканы СПМУ
(Санкт-Петербург)
Василий
Клавдиевич
Белозеров
саясий илимдеринин доктору, профессор - Москва мамлекеттик университетинин саясий илимдер институтнун эл аралык мамилелер жана социалдык саясат таануу кафедрасынын башчысы
(Москва)
Владимир Михайлович
Плоских
Кыргыз Республикасынын Улуттук Академиясынын академиги, тарых илиминин доктору, КРСУнун профессору (Бишкек)
Наталья
Городничева
«Азиянын тоолору» компаниясынын генералдык директору (Бишкек)
Ирина
Горина
тарых илиминин кандидаты, доцент КРСУ (Бишкек)
Эксперттик комиссия
Владимир Михайлович
Плоских
Кыргыз Республикасынын Улуттук Академиясынын академиги, тарых илиминин доктору, КРСУнун профессору (Бишкек)
Төрага
Гульмира Дженишевна
Джунушалиева
тарых илимини доктору, профессор КРСУ
(Бишкек)
Ефим
Анатольевич
Резван
тарых илимини доктору, профессор илимий иштер боюнча директордун орун басары РИА АЭМ
(Санкт-Петербург)
Виктор
Григорьевич
Гузев
филология илимдеринин доктору, СПбМУнин Чыгыш факультетинин профессору
(Санкт-Петербург)
Николай
Николаевич
Дьяков
тарых илимини доктору, профессор, чыгыш факультетинин жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасынын башчысы, СПМУ
(Санкт-Петербург)
Ирина
Николаевна
Новикова
тарых илиминин доктору, профессор, эларалык байланыштар факультенин деканы СПМУ
(Санкт-Петербург)
Ирина Владимировна
Кульганек
филология илимдеринин доктору, Борбордук Азия секторунун башчысы РИА ИВР

(Санкт-Петербург)
Николай
Николаевич
Телицин
филология илимдеринин кандидаты, доцент, чыгыш факультетинин турк филологиясынын кафедра башчысы СПМУ
(Санкт-Петербург);

Заринэ
Алиевна
Джандосова
тарых илимдеринин кандидаты, доцент, чыгыш факультетинин Борбордук Азия жана Кавказ кафедрасынын кафедра башчысы СПМУ
(Санкт-Петербург)
Константин
Александрович
Жуков
тарых илимдеринин кандидаты, доцент СПбМУнин Чыгыш факультетинин доценти
(Санкт-Петербург)
Аполлинария
Сергеевна
Аврутина
Филология илимдеринин кандидаты, СПБМУнин Чыгыш факультетинин доценти
(Санкт-Петербург)

Ильяс
Кемальоглу (Камалов)
Мимари Синана атындагы Стамбул университетинин профессору
(Стамбул)
Фырат
Пурташ
тарых илимдеринин доктору, Гази Университетинин профессору, «ТУРКСОЙ» генералдык секретарынын орун басары
(Анкара)
Анварбек
Мокеев
тарых илимдеринин доктору Кыргыз-Түрк "Манас" университетин профессору
Юлия
Вадимовна
Николаева
тарых илимдеринин кандидаты,
СПБМУнин Чыгыш факультетинин доценти
(Санкт-Петербург)
Наталья
Михайловна
Боголюбова
тарых илимдеринин кандидаты,
СПБМУнин Чыгыш факультетинин доценти
(Санкт-Петербург)
Катталуу формасы
Каттоо аяктады.